Skip to main content
Til toppen
Anda-Olsen har flyttet kontor og lager. Trykk her for å lese mer og se veibeskrivelse til lasterampe.
Registrer deg

Global Service Access

Reduserer belastningen ved reise og gir forutsigbare kostnader

 

Vårt nye servicekonsept reduserer belastningen ved reise. Vi kan gi opplæring og support til mannskap over hele verden. Alt dette vil samtidig gi dere lavere TCO (total cost of ownership).

Anda-Olsen har laget et konsept kalt Global Service Access i samarbeid med maritime aktører for å sikre at vedlikehold blir utført på en strukturert og sikker måte. Dette konseptet gir opplæring og support til mannskap som kan utføre periodiske vedlikeholdsrutiner over hele verden, uten at Anda-Olsen må reise dit. 

Ved å bruke Global Service  Access, kan vi redusere belastningen ved reise og gi mulighet for forutsigbare kostnader og forutsigbart livsløp. Dette betyr at du kan være sikker på at du vil vite på forhånd hva vedlikehold og reparasjoner vil koste, slik at du kan planlegge de økonomiske forpliktelsene dine på en mer forutsigbar måte.

I tillegg til å gi forutsigbare kostnader og redusere belastningen ved reise, gir Global Service Access oss også muligheten til å tilby service og vedlikehold på en mer effektiv måte. Ved å ha mannskap på stedet som kan utføre vedlikeholdsrutinene, kan vi sikre at det blir gjort raskt og effektivt, slik at ditt firma kan fokusere på det dere gjør best.  

 

Kontakt oss vedrørende Global Service Access

    

"Ved å bruke Global Service Access, kan vi redusere belastningen ved reise og gi mulighet for forutsigbare kostnader og forutsigbart livsløp."

Lenker

Min side