Skip to main content
Til toppen
Anda-Olsen flytter kontor og lager. Trykk her for å lese mer.
Registrer deg

Om service

Vi støtter reservedeler og service på produkter fra Anda Power Solutions (APS), Riello, Delta, GE og Eltek.

Batterimonitorering gir mulighet for å overvåke avbruddsfrie strømforsyninger i sanntid, noe som gir mulighet for å identifisere og løse eventuelle problemer raskt. Dette kan bidra til å redusere nedetiden og øke tilgjengeligheten til strømforsyningen.
Ved å samle inn og analysere data fra strømforsyningene, kan IoT-monitorering bidra til å forutse eventuelle feil eller driftsproblemer. Dette gir mulighet for å planlegge vedlikehold og service på en strukturert måte, noe som kan bidra til å redusere nedetiden og øke effektiviteten.
Batterimonitorering gir mulighet for å samle inn og analysere store mengder data om avbruddsfrie strømforsyninger. Dette kan bidra til å gi bedre innsikt i hvordan strømforsyningen fungerer, og gir mulighet for å ta bedre beslutninger om vedlikehold og service.
Batterimonitorering kan bidra til å øke sikkerheten til avbruddsfrie strømforsyninger ved å gi mulighet for å overvåke driften i real-time og varsle ved eventuelle feil eller driftsproblemer. Dette kan bidra til å unngå ulykker og sikre at strømforsyningen fungerer sikkert.

Batterimonitorering kan bidra til å forbedre service og vedlikehold av avbruddsfrie strømforsyninger på flere måter:

Ved å følge produsentens anbefalinger for vedlikehold og service kan man øke levetiden til avbruddsfrie strømforsyninger, noe som kan spare deg for store kostnader på sikt. Dette kan inkludere regelmessig rengjøring og smøring av utstyr, samt periodisk testing for å sikre at utstyret fungerer som det skal. Dette kan også bidra til å redusere energiforbruket til utstyret, noe som igjen kan ha en positiv innvirkning på miljøet.
Det er viktig å begrense nedetiden til avbruddsfrie strømforsyninger for å øke effektiviteten og sikre at virksomheten din fungerer så sømløst som mulig. Dersom du planlegger og utfører vedlikehold på en strukturert måte, kan du redusere risikoen for uforutsette feil og nedetid. Dette kan innebære å følge produsentens anbefalinger for vedlikehold og service, samt å lage en vedlikeholdsplan som sikrer at utstyret får den nødvendige servicen på fastsatte intervaller.
Følg sikkerhetsprosedyrene når du utfører vedlikehold på avbruddsfrie strømforsyninger for å redusere risikoen for uønskede hendelser og sikre at strømforsyningen fungerer optimalt. Dette kan innebære å slå av strømmen og sikre at utstyret er i avslått modus før du utfører vedlikehold, samt å bruke verneutstyr som hansker og vernebriller for å beskytte deg selv mot skader. Det kan også være lurt å ha en annen person til stede for å hjelpe deg med å utføre vedlikeholdet, samt å følge eventuelle andre sikkerhetsprosedyrer som produsenten har anbefalt.

Service og vedlikehold av avbruddsfrie strømforsyninger er viktig for å sikre at de fungerer optimalt og for å øke levetiden.
Det er mange ting du bør ta hensyn til når du vedlikeholder avbruddsfrie strømforsyninger:

Anda Cloud

 

Vår skybaserte IoT-løsning gir sanntidsdata for kritiske installasjoner.
Overvåk batteribanker og UPSer med kontinuerlig statusrapportering.

 

Les mer

Lenker

Min side