Skip to main content
Til toppen
Anda-Olsen flytter kontor og lager. Trykk her for å lese mer.
Registrer deg

Personvernerklæring Anda-Olsen AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Anda-Olsen samler inn og bruker personopplysninger og beskriver sikkerheten i forhold til General Data Protection Regulation (GDPR).

Daglig leder i Anda-Olsen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formål

Anda-Olsen sitt formål for lagring av persondata er å kunne kommunisere med kundene enten via telefon, brev, epost eller SMS. Dette er nødvendig for å sikre tilgang i forbindelse med informasjon rundt produkter/løsninger, garantisaker, tilbakekalling av produkter, kommunikasjon ved netthandel, ordrebehandling og oppfølging av krav.

Behandling av personopplysninger

www.anda-olsen.no

Ansvarlig for IKT i Anda-Olsen har det daglige ansvaret for Anda-Olsen sine behandlinger av personopplysninger på anda-olsen.no. 
For anda-olsen.no er Gurusoft i Sandefjord ansvarlig for drift, utvikling og oppdatering av nettstedet. 
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av leverandøren. Det er kun Anda-Olsen og leverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Anda-Olsen og Gurusoft regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

I den forbindelse lagrer vi personopplysninger om ansatte hos kunder, partnere/forhandlere samt virksomheter som kontakter Anda-Olsen for å evaluere våre produkter og tjenester på servere hos gurusoft. 

Personopplysninger vi lagrer:

  • Kontaktinformasjon som navn, stilling, telefonnumre og e-post adresse.
  • E-post kommunikasjon relatert til markedsføring, salg og bruk av våre produkter. 
  • Brukernavn, passord (enveiskryptert og kan ikke hentes ut) og mobilnummer for kontaktpersoner som har registrert seg i våre produkt- og kunnskapsportaler. 
  • Ledere hos våre kunder og forhandlere som representerer større organisasjoner kan ha superbruker rolle og kan da selv opprette, vedlikeholde og slette personer/brukere fra våre produkt- og kunnskapsportaler.
  • Bestillinger/ordre på vegne av våre kunder blir lagret med informasjon om hvem som faktisk bestilte/registrerte ordren.

Sikkerhetssertifikat (SSL)

Det er trygt å besøke vårt nettsted da det brukes sikkerhetssertifikat som bekrefter nettstedets identitet og sikrer at all kommunikasjon er kryptert. Vi benytter anerkjent sikkerhetssertifikat fra ledende aktør Commfides (også leverandør til Altinn.no).  
Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din nettleser). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Informasjonskapsler / cookies på nettstedet

Det er Gurusoft AS som leverer netthandelsplattform/skytjenesten Gurusoft Ecommerce for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Gurusoft benytter følgende to informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere:
 
JSessionId
Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra din datamaskin/mobil når du lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen inneholder ikke-personlige data. Den er nødvendig for at anonyme brukeren kan ha hver sin handlekurv, favoritter, osv. Sesjonsfilen slettes automatisk etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.

ListView
Cookie benyttes for at systemet skal huske hvilke typer produktlister en bruker har valgt, to mulige verdier: list eller grid visning. Lagrer ingen personlige data.


Google

Google Analytics
Et svært vanlig analyseverktøy for å analysere brukeroppførsel på et nettsted, er Google Analytics. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager forskjellige informasjonskapsler i nettleseren din. Data som blir samlet inn via Google Analytics, samles inn anonymt. Det er ikke mulig å knytte det mot deg som bruker.

Google Remarketing
Når du besøker et nettsted, lagres det en cookie (informasjonskapsel) i nettleseren din. Deretter, når du besøker et annet nettsted som inneholder annonser fra samme nettsted som du nettopp besøkte, hentes disse annonsene frem og vises tilpasset akkurat deg. Dersom denne informasjonskapselen ikke ligger i nettleseren din, hentes en helt annen annonse fra et annet nettsted du har besøk, eller kanskje en mer tilfeldig annonse som er benyttet med bakgrunn i andre segmenter enn remarketing. 

Facebook
Ved hjelp av et javascript fra Facebook, kan vi vise annonser til deg på Facebook etter du har besøkt nettsidene våre. Vi samler ingen data som kan identifisere deg som person, men vi benytter i noen tilfeller muligheten til å vise deg annonser etter du har besøkt nettsidene våre.

Twitter
Ved hjelp av et javascript fra Twitter, kan vi vise annonser til deg på Twitter etter du har besøkt nettsidene våre. Vi samler ingen data som kan identifisere deg som person, men vi benytter i noen tilfeller muligheten til å vise deg annonser etter du har besøkt nettsidene våre.

LinkedIn
Ved hjelp av et javascript fra Linkedin, kan vi vise annonser til deg på Linkedin etter du har besøkt nettsidene våre. Vi samler ingen data som kan identifisere deg som person, men vi benytter i noen tilfeller muligheten til å vise deg annonser etter du har besøkt nettsidene våre.
 

Internt lagret i Anda-Olsen

Anda-Olsen lagrer også persondata på egne servere internt i firmaets lokaler i Ålesund. Ansvar for IKT i Anda-Olsen har det daglige ansvaret for drift av disse. På disse serverne er det utvidet sikkerhet med krypterte samband med god sikkerhet.

Personopplysninger vil bli overført fra www.anda-olsen.no for videre behandling på interne servere. Sikkerheten på disse serverne er høy og innhentede opplysninger blir ikke levert videre til utenforstående.

Utover at Anda-Olsen selv drifter sine løsninger, har Lan-X som underleverandør en 24/7 overvåkningsfunksjon samt deltakelse i oppdateringer på servere og PC-er. Alt gjøres med utgangspunkt i sikring av data. Anda-Olsen og Lan-X har en egen databehandleravtale.

Økonomibistand er leverandør for støtte rundt ERP, lønn og CRM-løsninger. Disse sørger for at programmene er oppdatert med de nyeste versjoner som er nødvendige for at vi skal ha en effektiv og sikker drift, samt at programmene til enhver tid er oppdatert sikkerhetsmessig. Anda-Olsen har databehandleravtale med Økonomibistand for å sikre informasjonen.

Skytjenester

Anda-Olsen benytter skytjenester som del av vår virksomhet. Nedenfor har vi listet opp de systemer vi benytter som inneholder personopplysninger for ansatte hos våre kunder og forhandlere/partnere.

  • Nyhetsbrev, kontaktpersoner hos kunder og partnere som del av våre samarbeidsavtaler registrert i eget system for utsendelse av viktig informasjon og nyhetsbrev. Kontaktpersoner kan selv melde seg av og på i slike lister. Det er e-post adresse, navn og firma som er registrert. 
  • Oppfølging av inn- og utmelding av våre nyhetsbrev driftes av Sorentio. Her blir navn, telefonnumre, epost og firma lagret. I tillegg blir det tatt vare på dato og klokkelsett for av- og påmelding.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Anda-Olsen har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Anda-Olsen sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Gurusoft ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
For mer informasjon om lover og rettigheter henviser vi til Datatilsynets nettsider. 
Avtalen baserer seg fullt og helt på Norges lover.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene

Anda-Olsen vil når det oppdages umiddelbart slette personopplysning opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Alternativt vil de bli oppdatert med korrekt informasjon om Anda-Olsen ser de som viktig for å opprettholde nødvendig kundebehandling. Unødvendige personopplysninger skal slettes.
Dersom informasjon blir åpenbart misvisende etter sletting av opplysninger, og det ikke er mulig å supplere med de korrekte, vil opplysningene på person bli slettet.

 

Kontaktinformasjon

E-post: personvern@anda-olsen.no  

Telefon: +47 70 17 89 70

Besøksadresse: Blindheim industrivei 2E, 6022 Ålesund
 


Min side