Skip to main content
Til toppen
Anda-Olsen har flyttet kontor og lager. Trykk her for å lese mer og se veibeskrivelse til lasterampe.
Registrer deg

Anda Hybrid

Optimalisert energiproduksjon

 

Hybridløsningene til Anda-Olsen har som hovedformål å gi optimalisert energiproduksjon. Der man benytter generator handler det om å la denne gå på optimal belastning når den først går, og drifte på batteri så mye som det er praktisk mulig.

Anda-Olsen har levert over tre tusen egenproduserte UPS-systemer som benyttes i den maritime- og offshorenæringen. I mange tilfeller er utfordringene de samme på en båt som man har på et lukket anlegg i sjø; man har ikke mer plass tilgjengelig enn absolutt nødvendig til det tekniske utstyret. Våre løsninger er plasseffektive og kan leveres ferdig med fordelingskurser.  

Våre UPS-er og batteriløsninger løser behovet for sikker strøm og behov for backupstrøm. Vi leverer applikasjoner til flere forskjellige bransjer som oppdrettsnæringen, bygg- og anleggssektoren, bygninger og anlegg i områder uten direkte strømtilgang, som for eksempel turisthytter eller fritidsboliger.  

 

Kontakt oss angående våre hybridløsninger 

 


Ladebank 

 

Ladebank til elektriske arbeidsbåter leveres i containerløsning. Dersom man har behov for hurtiglading av elektriske arbeidsbåter og har begrenset kapasitet på landstrøm (eller generator), kan en ladebank gi deg muligheten for å kunne lade arbeidsbåten med opp mot 150 kW effekt. 

 

Eksempel på ulike effektuttak på 800kw fra batteri i:

- 5 min. (DOD* på 80%): vil kreve en batteribank på 100kwh med 10C* i utladningsrate. 

- 60 min. (DOD* på 80%): vil kreve en batteribank på 1000kwh med 1C* i utladningsrate. 

- 60 min. (DOD* på 80%): vil kreve en batteribank på 2000kwh med 0,5C* i utladningsrate. 

*DOD   = Depth of Discharge, som viser hvor stor andel av batteribanken man utnytter i praksis 
*C-rate = Discharge/ charge rate. 1C utlading vil bety at et batteri på 100kwh vil kunne levere 100kw effekt.

 

Kontakt oss angående ladebank 

 

• Lagring av energi fra aggregat, sol, vind og landstrøm

• Nedstenging av aggregat opptil 75% av døgnet

• Bedre driftsøkonomi for anlegget

• Redusert CO² og klimagassutslipp

• Redusert støy

• Peak shaving ved generatordrift og begrensning i fastnettet

• Modulbaserte løsninger med og uten generator

• Enkelt å transportere

• Ingen begrensning i skalering

Et av våre anlegg installert på vakre Sunnmøre!
Lenker

Min side