Skip to main content
Til toppen
Anda-Olsen flytter kontor og lager. Trykk her for å lese mer.
Registrer deg

Akvakultur

Vi leverer backupstrøm til akvanæringen i hele Norge


Landbaserte oppdrettsanlegg samt lukkede merdesystemer. Hybridanlegg, eller UPS som backup til flåter med ett aggregat. UPS til UV på lukkede anlegg, enten det er smolt- eller matfiskanlegg. Batterianlegg for balansering av ulike energikilder som fastnett, sol, vind og hydrogen. Ladebank til elektriske arbeidsbåter leveres i containerløsning. Mulighetene og løsningene er mange.

Våre løsninger sørger for å sikre alle anlegg,  men har også som formål å redusere energikostnadene og redusere CO2-utslipp.

Alle våre produkter og løsninger kan leveres med serviceavtaler basert på våre kunders behov. Service, monitorering og preventivt vedlikehold har ett felles mål — å sikre oppetid for ditt system. Les mer om ettermarked og service.

 

Send oss en e-post

 

Batteri som backup eller til balansering av nettet

 

Et batterianlegg kan stå som ren backupstrøm sammen med UPS-systemer eller benyttes aktivt for å optimalisere bruken av de ulike energikildene for å balansere det lokale strømnettet.

Hvor lenge man kan drifte på batteri, er styrt av energiforbruk og størrelse på batteribanken. I teorien kan man legge opp til så mange timer man ønsker på batteridrift, det vil være kostnad og tilgjengelig areal som begrenser størrelsen.

Anda Cloud

 

Vår skybaserte IoT-løsning gir sanntidsdata for kritiske installasjoner.
Overvåk batteribanker og UPSer med kontinuerlig statusrapportering.

 

Les mer

Lenker

Min side